Støjhegn: Reduktion af generende motorvejsstøj?

Støjhegn: Reduktion af generende motorvejsstøj?

Motorvejsstøj er utroligt irriterende, og det kan være svært at sove eller koncentrere sig med den konstante motorbrummen i ørerne. Støjhegn bruges ofte som en måde at reducere støjen for folk, der bor i nærheden af motorveje – men hvad er det egentlig? Støjhegn er vægge lavet af materialer som træ, mursten, betonblokke eller endda metalplader. De bygges typisk på begge sider af vejen, så enhver lyd, der bevæger sig væk fra vejen og mod boligområder, reduceres kraftigt. Støjhegn fungerer bedst, når de er tæt på bygninger – hvis der f.eks. kun er ét hus på den ene side af en motorvej, vil et effektivt støjhegn være nok!

Hvad er et støjhegn, og hvad gør det?

Støjskærme er mure, der bygges på begge sider af vejene for at reducere støjen fra motorveje. Støj kan også bevæge sig gennem jorden, og derfor har nogle støjskærme skrå overflader, så de absorberer lydbølgerne mere effektivt. Støjbarrierer fungerer bedst, når der er mange bygninger i nærheden af dem – hvis der f.eks. kun var ét hus ved siden af en motorvej uden andre huse i nærheden, ville det være svært for barrieren at blokere for al den irriterende trafikstøj!

Hvordan fungerer de?

Støjskærme er meget effektive til at blokere trafikstøjen – enhver lyd, der bevæger sig væk fra en motorvej, blokeres af støjskærmen. Støj kan også bevæge sig gennem jorden, så nogle støjskærme har skrånende overflader for at absorbere mere effektivt.

Støjskærme er mest sandsynligt nødvendige, når der kun er ét hus på hver side af en motorvej uden andre bygninger i nærheden, fordi det ville være sværere for dem at blokere al den irriterende vejstøj! Støjhegn bruges ofte på steder, hvor afstanden mellem husene og vejene ikke er lang nok til et effektivt hegn eller en effektiv mur. Læs denne artikel om, hvordan du kan reducere din eksponering for høje lyde, herunder oplysninger om ørepropper, høreværn og brug af teknologi.

Hvor er støjhegn placeret

Støjhegn bruges ofte til at reducere støj fra f.eks. trafik eller tung industri. Støjskærme kan også være meget effektive til at forhindre gener fra motorvejsstøj – de fungerer ved at blokere for enhver lyd, der bevæger sig væk fra en vej og mod boligområder. Støjhegn er mest sandsynligt nødvendige, når der kun er ét hus på hver side af en motorvej uden andre bygninger i nærheden, fordi det ville være sværere for dem at blokere for al den irriterende vejstøj! Støjskærme blokerer heller ikke altid helt for alle lyde – nogle undersøgelser tyder på, at dette kan føre til, at folk føler sig mere stressede og irritable på grund af manglende søvn. Støjmure indeholder normalt ventilationshuller, så selv om bilerne hurtigt passerer igennem dem, vil deres motorrøg ikke strømme ind i beboelsesejendomme.